Samværsrett
Barneloven gir både barn og foreldre en lovfestet rett til samvær med hverandre. Formål...
Skolevalg - hvem bestemmer hvilken skole barnet skal gå på?
Foreldre som har barn sammen skal treffe mange viktige avgjørelser i barnets liv. En av ...
Fast bosted og samvær for barn under 3 år
En foreldretvist om hvor barnet skal bo fast og omfanget av samværsretten, skal alltid avgj...
Samvær ved kontaktforbud eller besøksforbud
Tema for denne artikkelen er hva som skjer med gjennomføringen av samværsretten når samv...
Har mor og far like rettigheter ved et samlivsbrudd?
Foreldre har på de fleste punkter like rettigheter etter barneloven i forbindelse med en fo...
Fast bosted
Fast bosted betegner det stedet et barn bor mesteparten av tiden og har sin folkeregistrerte...
Aktuelt
Tvisteloven § 29-21. Saksbehandlingsfeil
Tvisteloven § 29-21 omhandler anke over feil ved saksbehandlingen. Andre ledd angir fire al...
Tvisteloven § 18-1. Saksanlegg som hinder for ny sak (litispendens)
Tvisteloven § 18-1 gir regler om litispendens. Dersom det allerede verserer en sak mellom s...
Tvisteloven § 19-14. Når en avgjørelse er rettskraftig
Tvisteloven § 19-14 omhandler når en avgjørelse er rettskraftig. Dette er normalt når an...

  Har jeg krav på foreldreansvar alene?
  Har jeg krav på mer samvær?
  Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
  Har jeg fri rettshjelp?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!

  Våre bistandsadvokater og ansatte
  Far fikk samvær under tilsyn etter mors ønske
  En av barnerettsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS bistod en ung kvinne i en foreldretv...
  Mor fikk hovedomsorgen til tross for partisk sakkyndig
  En av barnerettsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS bisto en mor som ønsket den daglige...
  Vant sak om foreldretvist fullt ut. Null samvær og fulle saksomkostninger.
  Advokat Eirik Teigstad bistod en ung kvinne i foreldretvist der hennes voldelige eksmann g...
  Mennesker vi har hjulpet

  "Føler meg 100% ivaretatt, trodd og hørt."

  "Er så glad jeg gjorde dette selv om det er tøft. Og takk til deg. Kunne ikke funnet en hyggeligere, mer støttende og empatisk advokat enn deg. Føler meg 100% ivaretatt, “trodd og hørt"

  "Du skal vite at uansett hvordan veien går videre med politi/rettssak, så har dette vært en veldig god prosess for meg personlig. Og din empati og din støtte og ditt arbeid har betydd veldig mye for meg i den prosessen."
  - Klient
  "Jeg er så glad for at vi nå har tatt det skrittet vi har vurdert siden april i fjor. Takknemlig for all den hjelp vi får, og jeg kommer til å anbefale dere varmt videre."
  - Klient