Advokathjelp i foreldretvist – Fredrikstad

fredrikstad

Fredrikstad er en by og en kommune i Østfold fylke. Kommunen har i overkant av 80 000 innbyggere og Norges sjuende største kommune målt i antall innbyggere. Her ligger blant annet Fredrikstad tingrett og Familievernkontoret Østfold, avdeling Fredrikstad. Ved behov for advokatbistand i foreldretvist, bistår Advokatfirma Teigstad AS i foreldretvister på det sentrale Østlandet, herunder i Fredrikstad. 


Foreldretvist

En foreldretvist er en sak for domstolene der to foreldre er uenige om hvem av dem som skal ha foreldreansvar for et barn, hvem av dem som skal ha barnet boende fast hos seg og/eller hvor omfattende samvær den ene forelderen skal ha. Begrepet har erstattet det som tidligere ofte ble kalt «barnefordelingssak». Endringen er ment å understreke at det er foreldrene som er konflikt og markere at barn ikke er til fordeling.

Barneloven inneholder regler om foreldreansvar, bosted og samvær. Loven bygger imidlertid på at foreldrene i stor grad har avtalefrihet til å velge en løsning som passer seg og deres barn, og at det generelt er til barnets beste at foreldrene er enige. Dersom foreldrene ikke blir enige, gir barneloven § 56 hver av dem hjemmel til å reise sak for retten. Det er imidlertid et vilkår at foreldrene har gjennomført mekling og kan legge frem gyldig attest på dette. Mekling tilbys blant annet hos alle familievernkontor. Mange saker løses på denne måten.

Les mer: Saksgangen i foreldretvister for retten

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en betegnelse for juridisk bistand som er helt eller delvis dekket av det offentlige. I foreldretvister har man en behovsprøvd rett til slik rettshjelp. Det følger av rettshjelpsforskriften § 1-1 at grensen for bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt er kr 246 000 for enslige eller kr 369 000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Grensen for nettoformue er kr 100 000. For å få innvilget søknad om fri rettshjelp må det dokumenteres i et egenerklæringsskjema at beløpene er under de fastsatte grensene. Dette kan gjøres både før og etter rettshjelpen er satt i gang.

Familievernkontor

Familievernet er en spesialtjeneste som gjennom familievernkontorene tilbyr behandling, rådgivning og mekling til de som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien. Familievernkontorene tilbyr også en rekke kurs, gruppeveiledninger og gruppesamtaler. Du kan møte opp alene, sammen med partneren eller eks-partneren din eller som familie. Det er ikke nødvendig med henvisning og tjenesten er gratis. Hos familievernet møter du blant annet psykologer og andre med utdanning innen familieterapi. De ansatte har taushetsplikt.

Det følger av familievernkontorloven at familievernet skal finnes i alle landets regioner. Ett av familievernkontorene ligger i Fredrikstad og heter Familievernkontoret Østfold, avdeling Fredrikstad. Besøksadressen hit er Glemmengata 55, 1608 Fredrikstad. Dersom du ønsker å bestille time eller har andre henvendelser, kan du ringe 46 61 61 00 eller sende e-post til familievernkontoret.ostfold@bufetat.no.

Les mer: Familievernet

Domstolene

Foreldretvister i Fredrikstad og omkringliggende områder behandles i første instans i Fredrikstad tingrett, som dekker kommunene Fredrikstad og Hvaler. Tingretten ligger i Fredrikstad by, nærmere bestemt i Gunnar Nilsens gate 23, 1607 Fredrikstad. Du kan kontakte tingretten ved å ringe 69 79 77 00.

Advokathjelp

Advokatfirma Teigstad AS holder til sentralt i Oslo og bistår i foreldretvister på det sentrale Østlandet, herunder i Fredrikstad. Advokatfirmaets barnerettsgruppe kan blant annet gi juridisk rådgivning og hjelpe deg med dine barnerettslige problemstillinger, samt bistå i tvist. Ettersom du kan ha krav på fri rettshjelp i foreldretvister, vil advokatene undersøke om du oppfyller vilkårene for rettshjelpsordningen. Første konsultasjon er imidlertid gratis. Du kan kontakte advokatfirmaet med en uforpliktende henvendelse ved enten å ringe 22 34 20 00, sende e-post til post@advokat-teigstad.no eller fylle ut kontaktskjemaet her. Du finner mer informasjon om advokatene på www.advokat-teigstad.no.

Om du derimot leter etter advokathjelp i Fredrikstad innenfor andre rettsområder så kan du ta en titt på Advokatmatch sine nettsider.

Generelle spørsmål, tolkninger og ytterligere informasjon om foreldreansvar, fast bosted og samvær finner du på www.foreldretvist.no. Se også vår egen Barneloven med lovkommentarer.

Kilder:

Hva er en foreldretvist?

Fri rettshjelp i foreldretvister

Om familievernet

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!