Advokathjelp i foreldretvist – Jessheim

Jessheim er en by, et tettsted og administrasjonssenteret i Ullensaker kommune i Akershus fylke. Advokatfirmaet Teigstad AS har kontorer i Oslo og bistår i foreldretvister på det sentrale Østlandet. Her kan du få advokatbistand, råd og veiledning i forbindelse med juridiske problemstillinger knyttet til en foreldretvist. I foreldretvister kan du ha krav på fri rettshjelp, og advokatene kan sammen med deg undersøke om du oppfyller vilkårene. Ved konflikt eller krise i familien kan man også oppsøke Familievernkontoret Romerike Kongsvinger, som har en avdeling på Jessheim. 


Foreldretvist

En foreldretvist omhandler juridiske problemstillinger rundt hvem som skal ha foreldreansvaret til et barn, hvor barnet skal bo fast og/eller hvor omfattende en samværsordning skal være. Begrepet erstatter det som tidligere het «barnefordelingssak» og er ment å understreke at det er foreldrene som er partene i konflikten. Foreldretvister løses etter barneloven som i stor grad bygger på avtalefrihet foreldrene i mellom. Fordi det er en presumpsjon for at det er til barnets beste at foreldrene blir enig utenfor rettssystemet, er det et krav at foreldrene har gjennomført mekling og levert gyldig meklingsattest før en av dem kan gå til sak. Dette kan gjøres blant annet på et av landets familievernkontorer eller hos en annen godkjent mekler. De fleste konflikter finner sin løsning slik. Dersom foreldrene imidlertid ikke blir enige, kan hver av dem ifølge barneloven § 56 gå til sak for domstolene. Den som går til sak må da fylle ut skjema for stevning (pdf), mens den andre må bruke skjema for tilsvar (pdf). Skjemaene kan fylles ut av foreldrene selv eller av en advokat.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp innebærer i praksis gratis advokathjelp. Ordningen er dekkes helt eller delvis av staten og gis som fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr. I Foreldretvister er den fri rettshjelpen behovsprøvd, jf. rettshjelploven. Dette innebærer at du for å få innvilget søknad om fri rettshjelp må ha:

 • Bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt under kr 246 000 for enslige
 • Bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt under 369 000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi
 • Nettoformue under kr 100 000

Økonomien må dokumenteres i et egenerklæringsskjema. Det er ikke nødvendig å søke om fri rettshjelp før advokaten har begynt å arbeide med saken.

Les mer: Fri rettshjelp i foreldretvister

Familievernkontor

Ifølge lov om familievernkontor skal familievernet finnes i hele landet. Familievernkontoret Romerike Kongsvinger har en avdeling på Jessheim, nærmere bestemt Veiberggata 2, 2050 Jessheim. Ved problemer, konflikter og kriser i familien kan du her få blant annet behandling og rådgivning alene, som par eller som familie. Alle familievernkontor tilbyr også mekling. De ansatte har taushetsplikt og består av blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning innen familieterapi. Tjenestene er gratis og du trenger ingen henvisning. Du kan kontakte Familievernkontoret Romerike Kongsvinger ved å ringe 46 61 68 30 eller sende mail til familievernkontoret.romerike.kongsvinger@bufetat.no.

Domstolene

Foreldretvister på Jessheim behandles i første instans i Øvre Romerike tingrett. Tingretten har kontor i Eidsvoll og dekker kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal og Nes. Besøksadressen hit er Eidsvollvegen 154, 2080 Eidsvoll. Du kan kontakte tingretten ved å ringe 63 92 25 00.

Tinghuset til Øvre Romerike tingrett
Øvre Romerike tingrett

Advokathjelp

Advokatfirmaet Teigstad AS holder til Oslo og Mosjøen og bistår i foreldretvister blant annet på det sentrale Østlandet. Ved behov for advokathjelp i en sak om foreldreansvar, bosted eller samvær kan du kontakte advokatfirmaets barnerettsadvokater ved å ringe 22 34 20 00, sende e-post til post@advokat-teigstad.no eller bruke dette kontaktskjemaet. Advokatene kan undersøke om du har krav på fri rettshjelp. Første konsultasjon er kostnadsfri. Du kan lese mer om advokatene på firmaets nettside www.advokat-teigstad.no.

Kilder:

Hva er en foreldretvist?

Fri rettshjelp i foreldretvister

Om familievernet

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

  Har jeg krav på foreldreansvar alene?
  Har jeg krav på mer samvær?
  Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
  Har jeg fri rettshjelp?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!