Advokathjelp i foreldretvist – Kongsberg

Kongsberg

Kongsberg er en by og kommune i Buskerud fylke med i overkant av 27 000 innbyggere. Her finner vi blant annet tinghuset til Kongsberg og Eiker tingrett og Familievernkontorene Drammen-Kongsberg, avdeling Kongsberg. Ved behov for juridisk rådgivning knyttet til barnerettslige spørsmål eller bistand i foreldretvist, kan du kontakte Advokatfirma Teigstad AS. Advokatfirma har kontorer i Oslo sentrum og påtar seg saker på Østlandet, herunder i Kongsberg og omkringliggende områder. Advokatene kan undersøke om du har krav på fri rettshjelp. 


Foreldretvist

Foreldretvist brukes om saker for retten der foreldre er uenige om hvem av dem som skal ha foreldreansvaret for felles barn, hvor barnet skal bo fast og/eller om den ene forelderen skal ha samvær, eventuelt hvor omfattende. Begrepet er relativt nytt og har erstattet det vi tidligere kalte «barnefordelingssak». Endringen er ment å understreke at det er foreldrene som er konflikt og markere at barn ikke er noe som skal fordeles. De rettslige spørsmålene i en foreldretvist løses i hovedsak av barneloven. Loven bygger i stor grad på at foreldrene har avtalefrihet og at det er til barnets beste at foreldrene er enige. Det er derfor et vilkår for å gå til sak at foreldrene må møte til mekling og levere gyldig meklingsattest. De fleste saker løses på denne måten. Meklings tilbys av alle familievernkontor.

Les mer: Saksgangen i foreldretvister for retten

Fri rettshjelp

Juridisk bistand som det offentlige dekker helt eller delvis kaller vi gjerne fri rettshjelp. I foreldretvister er den frie rettshjelpen behovsprøvd. Dette innebærer at du må ha bruttoinntekt og nettoformue under en viss grense for å få innvilget søknad. Ifølge rettshjelpforskriften § 1-1 er grensen for bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt kr 246 000 for enslige og kr 369 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Nettoformuen må være under kr 100 000. I den enkelte sak må disse beløpene dokumenteres i et egenerklæringsskjema. Dette kan imidlertid gjøres både før og etter at rettshjelpen har begynt.

Familievernkontor

Familievernet er en spesialtjeneste som har familierelaterte vansker, konflikter og kriser som fagfelt. Her kan man enten alene, som par eller som familie søke rådgivning, behandling og mekling. Familievernkontorene arrangerer også en rekke kurs, gruppeveiledninger og gruppesamtaler. Det er ikke nødvendig med henvisning og tjenesten er gratis. På familievernkontorene møter du blant annet psykologer og sosionomer som er spesialister på familieterapi. De ansatte har taushetsplikt.

Ifølge familievernkontorloven skal familievernet finner i alle landets regioner. Ett av kontorene er Familievernkontorene Drammen-Kongsberg, avdeling Kongsberg. Besøksadressen hit er Dyrmyrgata 47, 3611 Kongsberg. Familievernkontoret kan kontaktes ved å ringe 46 61 77 10 eller ved å sende e-post til fdk@bufetat.no.

Domstolene

Foreldretvister i Kongsberg behandles i første instans i Kongsberg og Eiker tingrett. Rettskretsen består av kommunene Kongsberg, FLesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Modum, Sigdal og Krødsherad. Tingretten har tinghus i både på Kongsberg og i Hokksund. Tinghuset i Kongsberg har besøksadresse Storgata 30, 3611 Kongsberg, og kan kontaktes ved å ringe 33 20 50 99.

Kongsberg og Eiker tingrett
Tinghuset på Kongsberg

Advokathjelp

Advokatfirma Teigstad AS holder til i Oslo og Mosjøen. Advokatfirmaets barnerettsgruppe bistår i foreldretvister på det sentrale Østlandet, herunder Kongsberg og omkringliggende områder, samt fra Steinkjer til Bodø. Her kan du blant annet få svar på dine barnerettslige problemstillinger, juridisk rådgivning ved konflikt i familien og advokatbistand i tvist. Advokatene kan undersøke om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp, men første konsultasjon er uansett kostnadsfri. Advokatfirma Teigstad AS kan kontaktes på telefon 22 34 20 00, på e-post post@advokat-teigstad.no eller via dette kontaktskjemaet. For mer informasjon om advokatene, se www.advokat-teigstad.no.

På www.foreldretvist.no finner du for øvrig mange artikler om foreldreansvar, barnets bosted og samvær som kanskje kan gi deg svar på noen av spørsmålene dine. Lurer du på noe angående en bestemt paragraf i barneloven,  anbefaler vi å ta en titt på vår egen Barneloven med lovkommentarer.

Kilder:

Hva er en foreldretvist?

Fri rettshjelp i foreldretvister

Om familievernet

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!