Advokathjelp i foreldretvist – Mosjøen

Mosjøen

Mosjøen er en by i Vefsn kommune i Nordland. Kommunen tilhører Alstahaug tingrett. Ved behov for advokatbistand eller råd og veiledning knyttet til juridiske problemstillinger i en foreldretvist her, kan du ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad AS. Firmaet har kontorer sentralt i Mosjøen og bistår i foreldretvister fra Steinkjer til Bodø. Ifølge rettshjelploven kan man ha krav på fri rettshjelp i foreldretvister, og advokatene kan undersøke om du oppfyller vilkårene for dette. I Mosjøen finnes videre et familievernkontor.


Foreldretvist

Foreldretvister omhandler hvem som skal ha foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og/eller hvor omfattende en samværsordning skal være. Dersom foreldre ikke kommer til enighet om disse spørsmålene, kan hver av dem reise sak for domstolene, jf. barneloven § 56. Begrepet «foreldretvist» tilsvarer det man føre kalte  «barnefordelingssak». Endringen er ment å understreke at det er foreldrene som er i konflikt og samtidig markere at barn ikke er noe skal fordeles.

Barneloven gjelder det private forholdet mellom barn og foreldre og inneholder regler om foreldreansvar, bosted og samvær. Loven bygger på at det er til barnets beste at foreldre er enige og legger derfor opp til stor grad av avtalefrihet når det gjelder foreldreansvar, fast bosted og samværsordninger. Dersom foreldrene imidlertid ikke blir enige og ønsker å reise sak for domstolene, setter loven som krav at foreldrene gjennomfører mekling og kan legge frem gyldig meklingsattest. Mekling tilbys av alle familievernkontorer, enkelte psykologer, advokater og andre godkjente meglere. Den part som vil gå til sak må fylle ut skjema for stevning (pdf), mens den andre skal bruke skjema for tilsvar (pdf). Foreldrene kan fylle ut skjemaene selv eller få hjelp av en advokat.

Les mer: Saksgangen i foreldretvister for retten

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er juridisk bistand helt eller delvis dekket av det offentlige. Rettshjelpen kan gis som fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr. Det følger av rettshjelploven at rettshjelpen i foreldretvister er behovsprøvd. For å få innvilget søknad om fri rettshjelp må man etter rettshjelpforskriften § 1-1 ha:

 • Bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt under kr 246 000 for enslige
 • Bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt under 369 000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi
 • Nettoformue under kr 100 000

Økonomien må dokumenteres i et egenerklæringsskjema. Det kan søkes om fri rettshjelp både før og etter advokaten har begynt å arbeide med saken.

Familievernkontor

Familievernet er en offentlig tjeneste som tilbyr behandling, rådgivning og mekling til alle familier som opplever problemer, konflikter eller kriser. Familievernet skal ifølge lov om familievernkontorer finnes i hele landet. Man trenger ikke henvisning for å møte opp hos familievernet og man kan møte opp alene, som par eller som familie. De ansatte har taushetsplikt og  består av blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. Det er gratis å oppsøke familievernet.

I Mosjøen finnes det ett familievernkontor. Det heter Familievernkontoret i Mosjøen og dekker kommunene Vefsn, Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Grane, Sømna, Vega og Vevelstad. Besøksadressen hit er Torolfsgate 3, 8656 Mosjøen. Kontoret kan kontaktes ved å ringe 75 11 41 80 eller ved å sende e-post til kf.mosjoen@bufetat.no.

Domstolene

Foreldretvister i Mosjøen dømmes i første instans i Alstahaug tingrett, som dekker kommunen Vefsn. Tingretten har kontorsted i Sandnessjøen, nærmere bestemt i Torolv Kveldulvsons gate 61, 8800 Sandnessjøen. Telefonnummeret hit er 75 43 17 80.

Advokathjelp i Mosjøen

Barnerettsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS gir juridiske råd og bistår i familietvister. Du kan kontakte barnerettsadvokatene ved å ringe 22 34 20 00, eller skrive til oss via skjemaet nedenfor. Første konsultasjon er kostnadsfri. Advokaten kan undersøke om du oppfyller vilkårene for ordningen med fri rettshjelp. Du kan lese mer om advokatene i barnerettsgruppen på www.advokat-teigstad.no.

Dersom du har øvrige spørsmål knyttet til hvem som har foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast eller samværsordninger finner du mange svar på www.foreldretvist.no.

Kilder:

Hva er en foreldretvist?

Fri rettshjelp i foreldretvister

Om familievernet

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

  Har jeg krav på foreldreansvar alene?
  Har jeg krav på mer samvær?
  Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
  Har jeg fri rettshjelp?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!