Advokathjelp i foreldretvist – Sandvika

Sandvika er en by og det administrative sentrum i Bærum kommune i Akershus fylke. Kommunen har totalt ca. 125 000 innbyggere og er Norges femte største kommune etter innbyggertall. Et av advokatfirmaene som påtar seg foreldretvister i dette området er Advokatfirma Teigstad AS. Advokatfirma har kontorer i Oslo og kan bistå med blant annet både rådgivning og bistand i tvist. Advokatene kan også undersøke om vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt. Familievernkontoret Asker Bærum ligger i Sandvika.


Foreldretvist

En foreldretvist er en sak for retten der et barns foreldre er uenige om hvem som skal ha foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og/eller hvor omfattende samvær den ene forelderen skal ha. Begrepet har erstattet det vi tidligere kalte «barnefordelingssak». Endringen er ment å understreke at det er foreldrene som er i konflikt og at barn ikke er noe som er til fordeling.

Vurderingstema i foreldretvister er først og fremst hva som er til barnets beste, jf. barneloven § 48. Barneloven har regler om foreldreansvar, bosted og samvær. Loven bygger i stor grad på avtalefrihet og at det er til barnets beste at foreldre blir enige. Det er derfor et vilkår at foreldrene har gjennomført mekling og kan levere gyldig meklingsattest før en av dem går til sak. Mekling tilbys hos alle familievernkontorer. Dersom foreldrene ikke blir enige, må den av foreldrene som vil gå til sak fylle ut skjema for stevning (pdf), mens den andre må fylle ut skjema for tilsvar (pdf). Advokatene i Advokatfirma Teigstad kan hjelpe til med utfyllingen.

Ønsker du å lese mer om saksgangen i foreldretvister, finnes det ytterligere informasjon i artikkelen Saksgangen i foreldretvister for retten.

Fri rettshjelp

Juridisk bistand, som helt eller delvis er dekket av staten, kaller vi fri rettshjelp. I foreldretvister er slik juridisk bistand behovsprøvd. Det følger av rettsforskriften § 1-1 at man for å få innvilget søknad om fri rettshjelp må ha:

 • For enslige: Bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt under kr 246 000
 • For ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi: Bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt under 369 000
 • Nettoformue under 100 000

Foreldrenes økonomi må dokumenteres i et egenerklæringsskjema. Det kan søkes om fri rettshjelp også i etterkant av advokatbistanden.

Familievernkontor

Ifølge lov om familievernkontorer skal familievernet finnes i hele landet. Et av kontorene ligger i Sandvika og heter Familievernkontoret Asker Bærum. Familievernet tilbyr behandling og rådgivning til enkeltpersoner, par eller familier som opplever problemer, konflikter eller kriser i familien. Tjenesten er gratis og man trenger ingen henvisning. På familievernkontorene møter man blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning innen familieterapi, og alle har taushetsplikt. Dersom du ønsker å bestille time hos Familiekontoret Asker Bærum eller har andre henvendelser, kan du ringe 46 61 61 50. Du kan også kontakte kontoret ved å sende e-post til fvab@bufetat.no. Besøksadressen hit er Elias Smiths vei 24 i 4. etasje.

Domstolene

Foreldretvister i Sandvika behandles i første instans i Asker og Bærum tingrett. Domstolen dekker kommunene Asker og Bærum og har kontorsted i Sandvika. Besøksadressen hit er Malmskriverveien 2, 1337 Sandvika. Domstolen kan kontaktes ved å ringe 67 57 65 00.

Tingretten i Asker og Bærum
Asker og Bærum tingrett

Advokathjelp

Advokatfirma Teigstad AS bistår i foreldretvister med uenigheter om foreldreansvar, fast bosted og samværsordninger. Advokatfirma har kontorer i Oslo og Mosjøen, og påtar seg saker på det sentrale Østlandet og fra Steinkjer til Bodø. Ved behov for rådgivning ved konflikt, utforming av samværsavtale, bistand i tvist eller andre henvendelser, kan du kontakte barnerettsadvokatene ved å ringe 22 34 20 00, sende e-post til post@advokat-teigstad.no eller fylle ut dette kontaktskjemaet. Første konsultasjon er gratis, og advokatene kan undersøke om vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt. Mer informasjon om advokatene i Advokatfirma Teigstad AS finner du på www.advokat-teigstad.no.

Ved generelle spørsmål knyttet til foreldreansvar, barnets bosted eller samværsordninger finner du mange svar i artiklene i www.foreldretvist.no. Her finner du også vår egen Barneloven med lovkommentarer.

Dersom du leter etter erstatningsadvokater i Asker og omegn så kan du sjekke ut Erstatning.no.

Kilder:

Hva er en foreldretvist?

Fri rettshjelp i foreldretvister

Om familievernet

Barneloven med lovkommentarer

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

  Har jeg krav på foreldreansvar alene?
  Har jeg krav på mer samvær?
  Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
  Har jeg fri rettshjelp?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!