Barnebidrag – hvor mye må du betale?

Barnebidrag

Dersom du ikke har barnet ditt fast boende hos deg, skal du betale barnebidrag. Barnebidraget skal være med på å dekke utgifter til forsørgelse av barnet. Du kan ikke avtale deg bort fra plikten til å betale barnebidrag. Det er fordi det er barnet som har rett på barnebidraget. Hvor mye du må betale i barnebidrag, beregnes hovedsakelig ut fra to faktorer. Det er barnets alder og din bidragsevne. Det skal tas hensyn til bidragsevne slik at barnebidraget ikke settes høyere enn at du har penger til å betale skatt, eget underhold, boutgifter og underhold av egne barn som bor i din husstand. Ved beregningen av bidraget, skal det også gjøres fradrag for utgifter som du har under samvær med barnet.


Staten har fastsatt bestemte satser for barnebidrag som tar utgangspunkt i barnets alder. Satsene øker i takt med barnets alder.

Satsene gjelder for de tilfeller det offentlige skal fastsette bidraget. Foreldrene står fritt til å avtale en annen størrelse på bidraget dersom de ønsker det. Ved beregningen av bidraget, skal det gjøres fradrag for utgifter som du har under samvær med barnet. Underholdskostnadene som skal deles mellom foreldrene utgjør utgifter minus barnetrygd.

Les mer i barneloven § 67

Utgifter som skal medregnes når barnebidraget skal beregnes

 • Forbruksutgifter
 • Boutgifter
 • Utgifter til barnepass når tilskuddsmottakeren mottar stønad til barnepass fra folketrygden
 • Utgifter til skolefritidsordning når tilskuddsmottakeren mottar stønad til barnetilsyn fra folketrygden

Utgifter som skal komme til fradrag når barnebidraget skal beregnes

 • Barnetrygd
 • Midler til eget underhold og boutgifter
 • Midler til underhold av egne barn i egen husstand
 • Fradrag for utgifter under samvær

Bidragskalkulator

Dersom du vil vite akkurat hvor mye du må betale i barnebidrag, anbefaler vi at du benytter deg av NAVs bidragskalkulator.

Du finner bidragskalkulatoren HER.

Les også: Hvem skal betale reiseutgifter ved samvær?

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

  Har jeg krav på foreldreansvar alene?
  Har jeg krav på mer samvær?
  Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
  Har jeg fri rettshjelp?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!