Barneloven § 14 med lovkommentar

Barneloven § 14 med lovkommentar

Barneloven § 14 regulerer forholdet mellom barnelovens regler og reglene i domstolloven og tvisteloven i farskapssaker.


Domstolloven og tvisteloven supplerer barnelovens rettergangsregler i farskapssaker. Det betyr at domstollovens og tvistelovens regler gjelder, der barneloven ikke gir noe svar på spørsmålet.

Dersom barneloven og tvisteloven eller domstolloven har motstridende regler, er det reglene i barneloven som skal legges til grunn.

Barneloven § 14:


§ 14.Tilhøvet til allmenne rettargangsreglar.

For farskapssaker gjeld reglane i dette kapittel, domstolloven og tvisteloven.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.