Barneloven § 14 med lovkommentar

Barnelova paragraf 14 med lovkommentar

Barneloven § 14 regulerer forholdet mellom barnelovens regler og reglene i domstolloven og tvisteloven i farskapssaker.


Domstolloven og tvisteloven supplerer barnelovens rettergangsregler i farskapssaker. Det betyr at domstollovens og tvistelovens regler gjelder, der barneloven ikke gir noe svar på spørsmålet.

Dersom barneloven og tvisteloven eller domstolloven har motstridende regler, er det reglene i barneloven som skal legges til grunn.

Barneloven § 14:


§ 14.Tilhøvet til allmenne rettargangsreglar.

For farskapssaker gjeld reglane i dette kapittel, domstolloven og tvisteloven.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!