Barneloven § 16 med lovkommentar

Barnelova paragraf 16 med lovkommentar

Barneloven § 16 regulerer hvilke krav som kan reises i en farskapssak.


Barneloven § 16 oppstiller et unntak fra hovedregelen i tvisteloven § 15-1 (1) om at saksøkte i én sak kan sette frem flere krav mot samme saksøkte.

I en farskapssak for domstolene kan andre krav bare fremsettes når det har en nær sammenheng med farskapet eller resultatet av farskapssaken. Dette kan for eksempel være krav om barnebidrag eller samværsrett. Dette er spørsmål som det vil være naturlig å behandle sammen med spørsmålet om hvem som er far til barnet.

Hensynet bak regelen er at behandlingen av farskapssaken skal skje så raskt som mulig. Dersom det var tillatt å trekke inn flere krav i saken mellom partene som ikke direkte var relatert til farskapet, ville det kunne forsinke behandlingen av selve farskapssaken.

Barneloven § 16:


§ 16. Kva for spørsmål som kan takast opp i ei farskapssak.

I ei farskapssak kan andre tvistemål berre takast opp når dei gjeld ei følgje av farskapen eller av farskapssaka.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!