Barneloven § 17 med lovkommentar

Barnelova paragraf 17 med lovkommentar

Barneloven § 17 oppstiller regler om hvem som kan være part i en farskapssak for domstolene.


Dersom det blir reist farskapssak, er både barnet, moren til barnet, og den eller de mennene som potensielt kan være barnets far, parter i saken.

Dersom barnets potensielle far dør, skal mannens dødsbo eller arvinger gjøres til part i saken. Dette gjelder både hvis han dør før og under rettssaken. Dødsboet skal overta saken dersom mannens bo er under offentlig skifte. Hvis mannens bo er under privat skifte, er det arvingene som gjøres til part i saken.

Dersom det under rettssaken kommer frem opplysninger om at en annen mann kan være barnets far, skal retten av eget tiltak gjøre han til saksøkt. Da blir også han part i saken.

Barneloven § 17:


§ 17. Partane i saka.

I farskapssaker er både barnet, mora og kvar mann som vert rekna for faren eller kan vere det, partar i saka.

Døyr ein mann som kan vere far til barnet, skal dødsbuet eller arvingane hans gjerast til part.

Kjem det fram opplysningar som tyder på at nokon annan kan vere faren, skal retten ved prosesskriv gjere han til saksøkt.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!