Barneloven § 19 med lovkommentar

Barneloven § 19 med lovkommentar

Barneloven § 19 oppstiller regler om hvilke navn som skal stå på forkynningen i en farskapssak, når forkynningen skjer etter reglene i domstolloven § 181.


Når retten har avsagt dom i farskapssaken, skal dommen forkynnes (kunngjøres) for sakens parter. Dersom det ikke er mulig å forkynne dommen for den som er påstått far i farskapssaken på vanlig måte, kan forkynnelse skje etter domstolloven § 181. Etter domstolloven § 181 skjer forkynnelsen ved oppslag på rettsstedet. Rettsstedet er tingretten eller lagmannsretten som behandlet saken.

Forkynnelse ved oppslag skal vanligvis inneholde det vesentlige innholdet i dommen, herunder sakens parter. Barneloven § 19 oppstiller et unntak fra dette, slik at morens, barnets og eventuelt andre parters navn kan anonymiseres ved forkynningen.

Det følger av forarbeidene til bestemmelsen at § 19 tar sikte på å hindre at det blir alminnelig kjent at moren og barnet har en farskapssak.

Barneloven § 19:


§ 19. Tilseiing om stemning og innkalling.

Ved tilseiing for nokon etter domstollova § 181 skal namnet på andre partar berre gjerast kjent når retten fastset det av særlege grunnar.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.