Barneloven § 19 med lovkommentar

Barnelova paragraf 19 med lovkommentar

Barneloven § 19 oppstiller regler om hvilke navn som skal stå på forkynningen i en farskapssak, når forkynningen skjer etter reglene i domstolloven § 181.


Når retten har avsagt dom i farskapssaken, skal dommen forkynnes (kunngjøres) for sakens parter. Dersom det ikke er mulig å forkynne dommen for den som er påstått far i farskapssaken på vanlig måte, kan forkynnelse skje etter domstolloven § 181. Etter domstolloven § 181 skjer forkynnelsen ved oppslag på rettsstedet. Rettsstedet er tingretten eller lagmannsretten som behandlet saken.

Forkynnelse ved oppslag skal vanligvis inneholde det vesentlige innholdet i dommen, herunder sakens parter. Barneloven § 19 oppstiller et unntak fra dette, slik at morens, barnets og eventuelt andre parters navn kan anonymiseres ved forkynningen.

Det følger av forarbeidene til bestemmelsen at § 19 tar sikte på å hindre at det blir alminnelig kjent at moren og barnet har en farskapssak.

Barneloven § 19:


§ 19. Tilseiing om stemning og innkalling.

Ved tilseiing for nokon etter domstollova § 181 skal namnet på andre partar berre gjerast kjent når retten fastset det av særlege grunnar.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!