Barneloven § 2 med lovkommentar

Barnelova § 2 med lovkommentar

Barneloven § 2 oppstiller regler om hvem som skal regnes som mor til barnet.


Kvinnen som føder barnet, er barnets juridiske mor etter norsk rett.

Avtaler om surrogati, hvor en annen kvinne bærer frem barnet for den som skal være barnets mor, er ikke bindende etter norsk rett. Regelen er absolutt, og innebærer at det er uten betydning om egget som er befruktet er fra surrogaten eller en annen kvinne. Regelen gjelder også for surrogati som skjer i utlandet.

Dersom en annen kvinne enn hun som føder barnet skal regnes som barnets juridiske mor, må dette skje ved adopsjon. Samtykke til adopsjon kan tidligst skje to måneder etter fødselen.

Barneloven § 2:


 § 2. Kven som er mor til barnet.

Som mor til barnet skal reknast den kvinna som har fødd barnet.

Avtale om å føde eit barn for ei anna kvinne er ikkje bindande.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!