Barneloven § 27 med lovkommentar

Barnelova paragraf 27 med lovkommentar

Barneloven § 27 sier noe om hvem en farskapssak har rettsvirkninger for.


Hovedregelen i sivile saker, jf. tvisteloven § 19-15 (1), er at en dom kun er bindende (rettskraftig) mellom partene i saken.

En rettskraftig dom om i en farskapssak har utvidet rettskraft. At dommen har utvidet rettskraft, innebærer at den ikke bare er bindende mellom partene i saken, men i alle tilfeller der farskapet er av betydning.

Resultatet av dommen er derfor avgjørende for hvem som skal regnes som barnets far ved fastsetting av barnebidrag, samværsrett mv.

Barneloven § 27:


§ 27. Utvida rettskraft.

Ein rettskraftig dom i ei farskapssak gjeld for og mot alle og skal leggjast til grunn i alle tilhøve der farskapen har noko å seie.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!