Barneloven § 27 med lovkommentar

Barneloven § 27 med lovkommentar

Barneloven § 27 sier noe om hvem en farskapssak har rettsvirkninger for.


Hovedregelen i sivile saker, jf. tvisteloven § 19-15 (1), er at en dom kun er bindende (rettskraftig) mellom partene i saken.

En rettskraftig dom om i en farskapssak har utvidet rettskraft. At dommen har utvidet rettskraft, innebærer at den ikke bare er bindende mellom partene i saken, men i alle tilfeller der farskapet er av betydning.

Resultatet av dommen er derfor avgjørende for hvem som skal regnes som barnets far ved fastsetting av barnebidrag, samværsrett mv.

Barneloven § 27:


§ 27. Utvida rettskraft.

Ein rettskraftig dom i ei farskapssak gjeld for og mot alle og skal leggjast til grunn i alle tilhøve der farskapen har noko å seie.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.