Barneloven § 29 c med lovkommentar

Barneloven § 29 c med lovkommentar

Barneloven § 29 c oppstiller regler for barnets verge i slektskapssaker etter barneloven kapittel 4 A.


Dersom barnet er over 15 år, må barnet samtykke før vergen reises slektskapssak for domstolene. Kravet om samtykke gjelder med mindre barnet ikke er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer.

Det følger av forarbeidene til bestemmelsen at kravet til samtykke ikke gjelder, dersom barnet er alvorlig psykisk syk eller psykisk utviklingshemmet.

Barneloven § 29 c:


§ 29 c. Stillinga til verja

Verja kan ikkje reise slektskapssak for ein person under verjemål som har fylt 15 år, utan samtykke frå personen med mindre personen ikkje er i stand til å forstå kva eit samtykke fører med seg.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.