Barneloven § 29 c med lovkommentar

Barnelova paragraf 29c med lovkommentar

Barneloven § 29 c oppstiller regler for barnets verge i slektskapssaker etter barneloven kapittel 4 A.


Dersom barnet er over 15 år, må barnet samtykke før vergen reises slektskapssak for domstolene. Kravet om samtykke gjelder med mindre barnet ikke er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer.

Det følger av forarbeidene til bestemmelsen at kravet til samtykke ikke gjelder, dersom barnet er alvorlig psykisk syk eller psykisk utviklingshemmet.

Barneloven § 29 c:


§ 29 c. Stillinga til verja

Verja kan ikkje reise slektskapssak for ein person under verjemål som har fylt 15 år, utan samtykke frå personen med mindre personen ikkje er i stand til å forstå kva eit samtykke fører med seg.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!