Barneloven § 29 e med lovkommentar

Barneloven § 29 e med lovkommentar

Barneloven § 29 e oppstiller særregler for gjenåpning i slektskapssaker etter barneloven kapittel 4 A.


Tvisteloven § 31-6 andre ledd oppstiller en absolutt frist for når en sak kan gjenåpnes. Fristen er 10 år etter at dommen ble avsagt. Fristen på 10 år gjelder ikke i slektskapssaker etter barneloven.

Fristen som oppstilles i tvisteloven § 31-6 første ledd gjelder for gjenåpning i slektskapssaker. Det følger av bestemmelsen at begjæring om gjenåpning må fremsettes innen seks måneder etter at parten ble kjent med det forhold som begjæringen bygger på, eller burde ha skaffet seg kunnskap om dette.

Det betyr at det gjelder en relativ frist for å begjære gjenåpning i slektskapssaker.

Barneloven § 29 e:


§ 29 e. Gjenopning

Fristen for gjenopning av saka etter tvisteloven § 31-6 andre ledd gjeld ikkje i slektskapssaker.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.