Barneloven § 29 e med lovkommentar

Barnelova paragraf 29e med lovkommentar

Barneloven § 29 e oppstiller særregler for gjenåpning i slektskapssaker etter barneloven kapittel 4 A.


Tvisteloven § 31-6 andre ledd oppstiller en absolutt frist for når en sak kan gjenåpnes. Fristen er 10 år etter at dommen ble avsagt. Fristen på 10 år gjelder ikke i slektskapssaker etter barneloven.

Fristen som oppstilles i tvisteloven § 31-6 første ledd gjelder for gjenåpning i slektskapssaker. Det følger av bestemmelsen at begjæring om gjenåpning må fremsettes innen seks måneder etter at parten ble kjent med det forhold som begjæringen bygger på, eller burde ha skaffet seg kunnskap om dette.

Det betyr at det gjelder en relativ frist for å begjære gjenåpning i slektskapssaker.

Barneloven § 29 e:


§ 29 e. Gjenopning

Fristen for gjenopning av saka etter tvisteloven § 31-6 andre ledd gjeld ikkje i slektskapssaker.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!