Barneloven § 30 a med lovkommentar

Barneloven § 30 a med lovkommentar

Etter barneloven § 30 a kan foreldre ikke inngå avtale om ekteskap på vegne av sine barn. En avtale mellom to familier om at deres barn skal gifte seg når de blir myndige, er derfor ikke bindende etter norsk rett. 


Foreldre kan ikke på vegne av sine barn inngå avtaler om ekteskap. Foreldre kan samtykke til at barn som er over 16 år kan gifte seg. Dette forutsetter at barnet selv, av fri vilje, ønsker å inngå ekteskap. Bestemmelsen ble tatt inn i barneloven i 2003, og tar sikte på å motvirke forhåndsavtaler om ekteskap som er vanlig i noen kulturer i det norske innvandrermiljøet.

Barneloven § 30 a:


§ 30 a. Avtale om ekteskap.

Ein avtale foreldre eller andre gjer om ekteskap på vegner av barnet, er ikkje bindande.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.