Barneloven § 30 a med lovkommentar

Barneloven § 30 a

Etter barneloven § 30 a kan foreldre ikke inngå avtale om ekteskap på vegne av sine barn. En avtale mellom to familier om at deres barn skal gifte seg når de blir myndige, er derfor ikke bindende etter norsk rett. 


Foreldre kan ikke på vegne av sine barn inngå avtaler om ekteskap. Foreldre kan samtykke til at barn som er over 16 år kan gifte seg. Dette forutsetter at barnet selv, av fri vilje, ønsker å inngå ekteskap. Bestemmelsen ble tatt inn i barneloven i 2003, og tar sikte på å motvirke forhåndsavtaler om ekteskap som er vanlig i noen kulturer i det norske innvandrermiljøet.

Barneloven § 30 a:


§ 30 a. Avtale om ekteskap.

Ein avtale foreldre eller andre gjer om ekteskap på vegner av barnet, er ikkje bindande.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!