Barneloven § 4 a med lovkommentar

Barnelova paragraf 4a med lovkommentar

Barneloven § 4 a oppstiller regler for hvem som kan regnes som medmor for et barn, og hvilke regler som gjelder for den som er medmor.


Den som er gift eller samboer med barnets mor skal regnes som medmor etter barneloven. Dette forutsetter medmorskapet følger av ekteskap jf. § 3, erklæring eller dom jf. § 4.

Et barn kan ikke ha både en far og en medmor.

De regler i barneloven og tilhørende forskrifter som gjelder for en far, gjelder også for den som er medmor. Blant annet gjelder reglene for etablering og endring av farskap i §§ 6-9 og kapitlene 3 og 4, så langt de rekker for fastsetting og endring av medmorskap.

Det er gitt utfyllende regler om fastsetting av medmorskap i forskrift om fastsetjing av medmorskap.

Barneloven § 4 a:


§ 4 a. Medmorskap til barnet

Som medmor til barnet skal reknast moras kvinnelege ektefelle eller sambuar, dersom medmorskapen følgjer av ekteskap, erklæring eller dom.

Eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor.

Reglar i lov eller forskrift som gjeld om eller for ein far, gjeld på same vis om eller for ei medmor. Reglane om etablering og endring av farskap i §§ 6 til og kapitla 3 og 4 gjeld så langt dei høver for fastsetjing og endring av medmorskap.

Departementet kan ved forskrift gje utfyllande reglar om fastsetjing av medmorskap etter §§ 3 og i denne lova.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!