Barneloven § 49 med lovkommentar

Barneloven § 49 med lovkommentar

Barneloven § 49 sier noe om advokaters rolle i foreldretvister. I en foreldretvist er det barnet som er sakens hovedperson, og målet er å komme frem til en løsning mellom foreldrene som ivaretar hensynet til barnets beste, jf. barneloven § 48. Regelen om barnets beste gjelder også for advokater som bistår en av foreldrene i en foreldretvist.


Advokater i foreldretvister om foreldreansvar, fast bosted og samvær, bør vurdere om partene kan komme frem til en løsning uten at saken behøver å bringes inn for retten.

Noen foreldretvister er av en så alvorlig karakter, at advokaten ikke nødvendigvis bør motivere foreldrene til å komme frem til en avtale utenfor retten. Dette kan være tilfellet dersom den ene forelderen ønsker foreldreansvaret alene for barnet, som følge av at barnet har blitt utsatt for overgrep av den andre forelderen.

Advokaten skal videre opplyse foreldrene om muligheten for mekling. Dersom foreldrene ikke har vært til mekling allerede og har barn under 16 år, må de møte til mekling på familievernkontoret, jf. barneloven § 51.

Dersom en advokat bryter § 49, kan dette anses som brudd på god advokatskikk.

Barneloven § 49:


§ 49. Advokatar

Advokatar som har saker etter kapitlet her, bør vurdere om det er mogeleg for partane å kome fram til ei avtaleløysing. Advokaten skal opplyse foreldra om høvet til mekling.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.