Barneloven § 51 med lovkommentar

Barnelova paragraf 51 med lovkommentar

Barneloven § 51 oppstiller regler for hvem som må møte til mekling ved samlivsbrudd mellom barnets foreldre, eller når foreldrene ønsker å reise sak for retten om foreldreansvar, flytting ut av landet, fast bosted eller samværsrett. 


Mekling i forbindelse med en foreldretvist når foreldrene har felles barn under 16 år

Dersom foreldrene ønsker å reise sak for retten om foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet, fast bosted eller samværsrett, må de møte til mekling.

Formålet med meklingen er at foreldrene skal komme til enighet, slik at de slipper at saken må behandles for domstolen. En rettssak vil ofte være en stor belastning for både barnet og foreldrene.

Gifte eller samboende foreldre med felles barn under 16 år

Foreldre som er gifte eller samboende, og har felles barn under 16 år, må møte til mekling på familievernkontoret i forbindelse med et samlivsbrudd. Dette gjelder selv om foreldrene er enige om hvem som skal ha foreldreansvar for barnet, og hvor barnet skal bo fast.

Dersom foreldrene er gifte, må de til mekling før de kan få bevilling om separasjon eller skilsmisse fra fylkesmannen.

For samboere inntrer meklingsplikten ved endelig samlivsbrudd. Det vil si når partene er enige om at de vil flytte fra hverandre, og ikke gjenoppta samlivet.

Foreldre som er uenige om barnet skal flytte

Dersom foreldrene er uenige om barnet skal flytte, må de møte til mekling. Formålet er at partene skal kunne komme til enighet om flyttespørsmålet før flyttingen gjennomføres. Det er den som vil flytte som må kreve mekling dersom foreldrene ikke er enige. Kravet om mekling gjelder uavhengig av om det er snakk om flytting innenlands eller til utlandet.

Meklingsattest

Etter én times mekling får foreldrene utstedt en meklingsattest. Det blir utstedt meklingsattest til forelderen som møter til mekling, selv om den andre ikke møter opp. Dette er fordi en forelder ikke skal kunne hindre den andre å ta ut separasjon eller reise sak for retten om foreldreansvar, ved å unnlate å møte til mekling.

En meklingsattest er gyldig i seks måneder.

Reglene for meklingsattest følger av forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven § 8.

Barneloven § 51:


§ 51. Kven skal møte til mekling

Foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling før det vert reist sak om foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet, kvar barnet skal bu fast eller om samvær.

Gifte foreldre med felles barn under 16 år må for å få separasjonsløyve eller skilsmisseløyve etter ekteskapslova §§ 20 og 22, ha møtt til mekling på familievernkontor eller hos annan godkjend meklar jf. ekteskapslova § 26.

Sambuarar med felles barn under 16 år skal ved samlivsbrot møte til mekling.

Foreldre som ikkje er samde om at barnet skal flytte, må møte til mekling.

Departementet kan gje forskrifter om mekling, også om unntak frå møteplikta i særlege høve.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!