Barneloven § 52 med lovkommentar

Barnelova paragraf 52 med lovkommentar

Barneloven § 52 oppstiller formålet med og innholdet i meklingen som foreldrene må gjennomføre i henhold til barneloven § 51. Hovedformålet er å komme frem til en avtale om hvor barnet skal bo fast og om samværsrett. 


Formålet med meklingen

Formålet med meklingen, er at foreldrene skal komme frem til en avtale om hvor barnet skal ha fast bosted og samværsrett.

Meklerens rolle

Mekleren opptre upartisk, og veilede foreldrene etter behov under meklingen. Meklingsforskriften oppstiller retningslinjer for mekleren. Mekleren skal opplyse foreldrene om de aktuelle reglene i barneloven, og hovedtrekkene i bestemmelsenes innhold.

Mekleren skal videre opplyse foreldrene om barnets rett til å bli hørt, og legge til rette for at barnet kan involveres i prosessen. Mekleren skal også opplyse om kravet om registrering i folkeregisteret, dersom de inngår avtale om foreldreansvaret for barnet.

Det følger av § 52 at partene bør gjøres kjent med de viktigste økonomiske konsekvensene avtalen fører med seg. Dette betyr at mekleren skal opplyse om reglene for barnebidrag, og andre offentlige ytelser.

Dersom foreldrene ikke kommer frem til en avtale etter en times obligatorisk mekling, kan de oppfordres til å mekle inntil tre timer.

Barneloven § 52:


§ 52. Føremålet med og innhaldet i meklinga

Føremålet med meklinga er å få foreldra til å kome fram til ei skriftleg avtale om foreldreansvaret, om kvar barnet skal bu fast og om samvær. Partane bør gjerast kjende med dei viktigaste økonomiske konsekvensane som avtala fører med seg.

Les også: Hvor ofte får mor foreldreansvaret alene?

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!