Barneloven § 69 med lovkommentar

Barnelova paragraf 69 med lovkommentar

Barneloven § 69 regulerer forholdet mellom reglene om barnebidrag etter barneloven og barnevernloven. 


Dersom et barn er plassert utenfor hjemmet i medhold av barnevernloven, bortfaller barnebidrag som er fastsatt etter reglene i barneloven. Etter barneloven er det bostedsforelderen som har krav på å motta bidraget, mens etter barnevernloven er det kommunen som har krav på bidraget. Regelen skal sikre at en forelder ikke betaler bidrag til bostedsforelderen og kommunen samtidig.

Dersom barnet på et senere tidspunkt blir tilbakeført til bostedsforelderen, må foreldrene inngå en ny avtale om barnebidrag, eller de må få NAV til å fastsette bidraget.

Barneloven § 69:


§ 69. Tilhøvet mellom reglane om fostringsplikt etter barnelova og barnevernloven

Fostringstilskot som er fastsette etter lova her fell bort frå det tidspunktet tilskot kan fastsetjast etter barnevernloven § 9-2.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!