Barneloven § 7 med lovkommentar

Barneloven § 7 med lovkommentar

Barneloven § 7 oppstiller regler for endring av farskap når en annen mann enn den som er registrert som barnets far, erklærer farskap.


Farskap etter § 3 eller § 4 kan endres ved at en annen mann erklærer farskap etter reglene i § 4. Erklæringen må være godtatt skriftlig av barnets mor, og den som tidligere var registrert som barnets far.

Dersom den som har farskap for barnet har det som følge av at han er gift med barnets mor, kan ikke farskapet endres før etter at barnet er født.

Det er videre at krav for endring av farskap etter § 7, at Arbeids- og velferdsdirektoratet må finne det godtgjort at mannen er far til barnet. Dette skjer ved en DNA-analyse.

Hvis barnet har fylt 18 år, må barnet samtykke til endring av farskapet. Dersom barnet ikke samtykker, kan farskapet ikke endres.

Dersom barnets mor, den som er registrert som barnets far eller barnet selv ikke samtykker, må det reises sak for domstolen for å få endret farskapet.

Barneloven § 7:


§ 7. Endring av farskap etter §§ 3 og 4 når ein annan mann erklærer farskap

Farskap i samsvar med § 3 eller § 4 kan endrast ved at ein annan mann erklærer farskapen i samsvar med § 4, når erklæringa er godteken skriftleg av mora og den som har vore rekna for far. Ei slik erklæring gjeld likevel berre når Arbeids- og velferdsdirektoratet​ finn at DNA-analyse godtgjer at den andre mannen er far til barnet. Dersom barnet er fylt 18 år, kan farskapen ikkje endrast etter denne paragrafen utan samtykke frå barnet.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.