Barneloven § 8 med lovkommentar

Barneloven § 8 med lovkommentar

Barneloven § 8 setter skranker for muligheten til å prøve farskap eller medmorskap i andre saker enn det som følger av barneloven §§ 6 og 7.


Domstoler eller andre forvaltningsorganer kan ikke fastsette farskap eller medmorskap etter andre regler enn de barneloven oppstiller.

Sak om farskap eller medmorskap kan heller ikke prøves prejudisielt av domstolene i en sak om for eksempel foreldreansvar eller barnebidrag. Det innebærer at domstolene ikke kan legge til grunn at noen andre er barnets far eller medmor, uten at det er fastsatt etter reglene i barneloven. Denne bestemmelsen tar sikte på de tilfeller hvor farskapet enda ikke er fastsatt.

Dette innebærer at i alle saker hvor farskapet har betydning, skal den som har farskapet etter §§ 3 eller 4 anses som far til barnet.

Barneloven § 8:


§ 8.Farskapen eller medmorskapen kan ikkje prøvast i andre saker

Domstolar eller styringsorgan kan ikkje prøve farskapen eller medmorskapen i andre saker enn nemnt i §§ 6 og 7. Domstol eller styringsorgan kan ikkje i andre saker leggje til grunn at ein mann er faren eller ei kvinne medmora utan at det er fastsett etter lova her.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.