Barneloven § 8 med lovkommentar

Barnelova paragraf 8 med lovkommentar

Barneloven § 8 setter skranker for muligheten til å prøve farskap eller medmorskap i andre saker enn det som følger av barneloven §§ 6 og 7.


Domstoler eller andre forvaltningsorganer kan ikke fastsette farskap eller medmorskap etter andre regler enn de barneloven oppstiller.

Sak om farskap eller medmorskap kan heller ikke prøves prejudisielt av domstolene i en sak om for eksempel foreldreansvar eller barnebidrag. Det innebærer at domstolene ikke kan legge til grunn at noen andre er barnets far eller medmor, uten at det er fastsatt etter reglene i barneloven. Denne bestemmelsen tar sikte på de tilfeller hvor farskapet enda ikke er fastsatt.

Dette innebærer at i alle saker hvor farskapet har betydning, skal den som har farskapet etter §§ 3 eller 4 anses som far til barnet.

Barneloven § 8:


§ 8.Farskapen eller medmorskapen kan ikkje prøvast i andre saker

Domstolar eller styringsorgan kan ikkje prøve farskapen eller medmorskapen i andre saker enn nemnt i §§ 6 og 7. Domstol eller styringsorgan kan ikkje i andre saker leggje til grunn at ein mann er faren eller ei kvinne medmora utan at det er fastsett etter lova her.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!