Barneloven § 81 a med lovkommentar

Barneloven § 81 a med lovkommentar

Barneloven § 81 a oppstiller regler for når en sak om morskap kan behandles i Norge. 


§ 81 a oppstiller regler for når en sak om morskap kan behandles i Norge, når mor har tilknytning til utlandet. Sak om morskap kan behandles i Norge dersom

  • barnet har vanlig bosted i Norge, eller
  • dersom moren hadde vanlig bosted i Norge da barnet ble født, eller
  • dersom moren senere har fått vanlig bosted i Norge.

Det er den som har født barnet som skal regnes som barnets mor, jf. barneloven § 2.

En person har vanlig bosted i det landet hvor vedkommende har sentrum for sine livsinteresser. Det kreves opphold av en viss varighet, samt en stabil tilknytning til landet dersom en person skal anses for å ha vanlig bosted i Norge. Du kan lese mer om innholdet i vurderingen av hvor en person har sitt vanlig bosted i Barneloven § 82 med lovkommentar.

Barneloven § 81 a:


§ 81 a. Når sak om morskap kan handsamast i Noreg

Ei sak om morskap kan handsamast etter kapittel 4A og § 5 tredje stykket

a) dersom barnet har vanleg bustad i Noreg,
b) dersom mora hadde vanleg bustad i Noreg då barnet vart født, eller
c) dersom mora seinare har fått vanleg bustad i Noreg.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.