Barneloven § 81 a med lovkommentar

Barnelova paragraf 81 med lovkommentar

Barneloven § 81 a oppstiller regler for når en sak om morskap kan behandles i Norge. 


§ 81 a oppstiller regler for når en sak om morskap kan behandles i Norge, når mor har tilknytning til utlandet. Sak om morskap kan behandles i Norge dersom

 • barnet har vanlig bosted i Norge, eller
 • dersom moren hadde vanlig bosted i Norge da barnet ble født, eller
 • dersom moren senere har fått vanlig bosted i Norge.

Det er den som har født barnet som skal regnes som barnets mor, jf. barneloven § 2.

En person har vanlig bosted i det landet hvor vedkommende har sentrum for sine livsinteresser. Det kreves opphold av en viss varighet, samt en stabil tilknytning til landet dersom en person skal anses for å ha vanlig bosted i Norge. Du kan lese mer om innholdet i vurderingen av hvor en person har sitt vanlig bosted i Barneloven § 82 med lovkommentar.

Barneloven § 81 a:


§ 81 a. Når sak om morskap kan handsamast i Noreg

Ei sak om morskap kan handsamast etter kapittel 4A og § 5 tredje stykket

a) dersom barnet har vanleg bustad i Noreg,
b) dersom mora hadde vanleg bustad i Noreg då barnet vart født, eller
c) dersom mora seinare har fått vanleg bustad i Noreg.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

  Har jeg krav på foreldreansvar alene?
  Har jeg krav på mer samvær?
  Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
  Har jeg fri rettshjelp?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!