Barneloven § 81 med lovkommentar

Barneloven § 81 med lovkommentar

Barneloven § 81 regulerer når farskap eller medmorskap kan fastsettes i Norge.


Farskap eller medmorskap kan fastsettes i Norge dersom

  • mor hadde vanlig bosted i Norge da barnet ble født, eller
  • barnet senere får vanlig bosted i Norge, eller
  • den som er oppgitt som far eller medmor har vanlig bosted i Norge.

Dersom noen ønsker å reise sak om endring av farskap, må noen av de som kan reise søksmål ha vanlig bosted i Norge, eller farskapet må være fastsatt etter norske regler.

En person har sitt vanlige bosted der vedkommende har sentrum for sine livsinteresser. Det kreves opphold av en viss varighet og en stabil tilknytning, dersom noen skal anses å ha vanlig bosted i Norge. Du kan lese mer om innholdet i vurderingen av hvor en person har sitt vanlige bosted i Barneloven § 82 med lovkommentar.

Barneloven § 81:


§ 81.Når farskap eller medmorskap kan fastsetjast i Noreg

Farskap og medmorskap kan fastsetjast i Noreg etter § 4§ 7 og kapitla 3 og 4

a) dersom mora hadde vanleg bustad i Noreg då barnet vart født,
b) dersom barnet seinare har fått vanleg bustad i Noreg, eller
c) dersom den oppgjevne faren eller medmora har vanleg bustad i Noreg.

Endringssak etter § 6 kan reisast for norske domstolar, om nokon av dei som kan reise søksmål, har vanleg bustad i Noreg, eller farskapen er fastsett etter norske reglar.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.