Barneloven § 81 med lovkommentar

Barnelova paragraf 81 med kommentarer

Barneloven § 81 regulerer når farskap eller medmorskap kan fastsettes i Norge.


Farskap eller medmorskap kan fastsettes i Norge dersom

 • mor hadde vanlig bosted i Norge da barnet ble født, eller
 • barnet senere får vanlig bosted i Norge, eller
 • den som er oppgitt som far eller medmor har vanlig bosted i Norge.

Dersom noen ønsker å reise sak om endring av farskap, må noen av de som kan reise søksmål ha vanlig bosted i Norge, eller farskapet må være fastsatt etter norske regler.

En person har sitt vanlige bosted der vedkommende har sentrum for sine livsinteresser. Det kreves opphold av en viss varighet og en stabil tilknytning, dersom noen skal anses å ha vanlig bosted i Norge. Du kan lese mer om innholdet i vurderingen av hvor en person har sitt vanlige bosted i Barneloven § 82 med lovkommentar.

Barneloven § 81:


§ 81.Når farskap eller medmorskap kan fastsetjast i Noreg

Farskap og medmorskap kan fastsetjast i Noreg etter § 4§ 7 og kapitla 3 og 4

a) dersom mora hadde vanleg bustad i Noreg då barnet vart født,
b) dersom barnet seinare har fått vanleg bustad i Noreg, eller
c) dersom den oppgjevne faren eller medmora har vanleg bustad i Noreg.

Endringssak etter § 6 kan reisast for norske domstolar, om nokon av dei som kan reise søksmål, har vanleg bustad i Noreg, eller farskapen er fastsett etter norske reglar.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

  Har jeg krav på foreldreansvar alene?
  Har jeg krav på mer samvær?
  Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
  Har jeg fri rettshjelp?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!