Barneloven § 83 med lovkommentar

Barneloven § 83 med lovkommentar

Barneloven § 83 regulerer når en sak om barnebidrag kan behandles i Norge. 


Bestemmelsen oppstiller to ulike grunnlag som kan gi norske myndigheter jurisdiksjon til å behandle en sak om barnebidrag.

For det første kan sak om barnebidrag behandles av NAV eller en norsk domstol når det blir reist sak om farskap, medmorskap, foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet eller samvær for et kompetent norsk organ.

For det andre kan sak om barnebidrag behandles av NAV eller en norsk domstol dersom en av partene eller barnet har vanlig bosted i Norge.

En person har vanlig bosted i det landet hvor vedkommende har sentrum for sine livsinteresser. Det kreves opphold av en viss varighet, samt en stabil tilknytning til landet dersom en person skal anses for å ha vanlig bosted i Norge. Du kan lese mer om innholdet i vurderingen av hvor en person har sitt vanlig bosted i Barneloven § 82 med lovkommentar.

Barneloven § 83:


§ 83. Når sak om fostringstilskot kan handsamast i Noreg

Spørsmålet om fostringstilskot kan handsamast av tilskotsfuten eller norsk domstol

a) når det vert reist i sak om farskap, medmorskap, foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet eller samvær for avgjerdsført norsk organ
b) dersom ein av partane eller barnet har vanleg bustad i Noreg.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.