Barneloven § 84 med lovkommentar

Barnelova paragraf 84 med kommentarer

Barneloven § 84 regulerer hvilket lands rett som kommer til anvendelse når norske myndigheter har jurisdiksjon i en sak etter barneloven §§ 81-83.


Når norske domstoler eller norsk forvaltning har myndighet til å treffe avgjørelse i en sak etter barneloven §§ 81-83, er hovedregelen at avgjørelsen skal treffes etter norske regler. Dette gjelder med mindre noe annet følger av overenskomst mellom Norge og en annen stat.

Haagkonvensjonen 1996 og Nordisk familierettslig konvensjon har regler om lovvalg på enkelte områder. Hovedregelen i Haagkonvensjonen 1996 er at domstolen eller forvaltningen anvender retten i sitt eget land. Dette er også hovedregelen i nordisk familierettslig konvensjon jf. § 9 første ledd.

Barneloven § 84:


§ 84. Lovvalet.

Saker som høyrer under norsk avgjerdsmakt etter §§ 81 til 83, skal avgjerast etter norsk rett, med mindre anna følgjer av overeinskomst med annan stat.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!