Barneloven § 86 med lovkommentar

Barneloven § 86 med lovkommentar

Det følger av § 86 at Kongen kan gi de forskrifter som trengs for å gjennomføre loven.


§ 86 hører inn under kapittel 10 om avsluttende bestemmelser i barneloven. Det er ikke gitt noen forskrifter i medhold av § 86. I stedet er det gitt forskrifter i medhold av andre bestemmelser i barneloven som har en naturlig sammenheng med den aktuelle bestemmelsen. For eksempel er det gitt en forskrift om mekling med hjemmel i barneloven § 51.

Barneloven § 86:


§ 86. Gjennomføringsforskrifter.

Kongen kan gje dei forskrifter som trengst til gjennomføring av lova.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.