Barneloven § 86 med lovkommentar

Barnelova paragraf 86 med lovkommentar

Det følger av § 86 at Kongen kan gi de forskrifter som trengs for å gjennomføre loven.


§ 86 hører inn under kapittel 10 om avsluttende bestemmelser i barneloven. Det er ikke gitt noen forskrifter i medhold av § 86. I stedet er det gitt forskrifter i medhold av andre bestemmelser i barneloven som har en naturlig sammenheng med den aktuelle bestemmelsen. For eksempel er det gitt en forskrift om mekling med hjemmel i barneloven § 51.

Barneloven § 86:


§ 86. Gjennomføringsforskrifter.

Kongen kan gje dei forskrifter som trengst til gjennomføring av lova.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!