Barneloven § 87 med lovkommentar

Barnelova paragraf 87 med kommentarer

Barneloven § 87 angir når barneloven trådte i kraft som norsk lov.


Barneloven trådte i kraft ved kongelig resolusjon av 20. november 1981. Ikrafttreden ble satt til 1. januar 1982.

Barneloven § 87:


 § 87.Ikraftsetjing.

Lova her tek til å gjelde frå den tid Kongen fastset.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!