Barneloven § 87 med lovkommentar

Barneloven § 87 med lovkommentar

Barneloven § 87 angir når barneloven trådte i kraft som norsk lov.


Barneloven trådte i kraft ved kongelig resolusjon av 20. november 1981. Ikrafttreden ble satt til 1. januar 1982.

Barneloven § 87:


 § 87.Ikraftsetjing.

Lova her tek til å gjelde frå den tid Kongen fastset.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.