Barneloven § 89 med lovkommentar

Barneloven § 89 med lovkommentar

Barneloven § 89, tidligere barnelov § 71 oppstilte hvilke bestemmelser som ble endret da barneloven trådte i kraft.


Barneloven § 89:


§ 89. Endringar i andre lover.

Frå den tid lova tek til å gjelde, vert gjort slike brigde i andre lover: – – –

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.