Barneloven § 89 med lovkommentar

Barnelova paragraf 89 med kommentarer

Barneloven § 89, tidligere barnelov § 71 oppstilte hvilke bestemmelser som ble endret da barneloven trådte i kraft.


Barneloven § 89:


§ 89. Endringar i andre lover.

Frå den tid lova tek til å gjelde, vert gjort slike brigde i andre lover: – – –

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!