Barneloven med lovkommentarer

Barneloven med lovkommentarer

Foreldretvist.no har utarbeidet en offentlig tilgjengelig versjon av barneloven med lovkommentarer fra våre foreldretvistadvokater.

Du kan få de enkelte paragrafer ved å trykke på lenkene nedenfor.

Barneloven kapittel 1 – Fødselsmelding.

Kapittel 1 handler om plikten for lege, jordmor eller foreldrene selv til å sende inn opplysninger ved fødsel. Disse pliktene gjelder både ved vellykket fødsel og ved dødfødsel.

Barneloven kapittel 2 – Om hvem som er foreldrene til barnet.

Barneloven kapittel 2 handler om hvem som er mor, far eller medmor for barnet. Kapittelet inneholder også regler som oppstiller en plikt for det offentlige til å fastsette hvem som er foreldre for barnet.

Barneloven kapittel 3 – Oppgavene til Arbeids- og velferdsetaten i farskapssaker.

Barneloven kapittel 3 handler om oppgavene til Arbeids- og velferdsetaten i farskapssaker, herunder hvilke plikter de har til å fastsette farskapet.

Barneloven kapittel 4 – Rettergang i farskapssaker.

Barneloven kapittel 4 handler om reglene for rettergangen i farskapssaker for domstolene. Kapittelet inneholder blant annet regler om hvem som kan være part i en farskapssak, når saken kan reises, og om en farskapssak kan gjenåpnes.

Barneloven kapittel 4 A – Rettergang i andre slektskapssaker enn farskapssaker.

Barneloven kapittel 4 A handler om reglene for rettergangen i andre slektskapssaker enn farskapssaker for domstolene.

Barneloven kapittel 5 – Foreldreansvaret og hvor barnet skal bo fast.

Barneloven kapittel 5 handler om innholdet i foreldreansvaret, og hvem som skal ha foreldreansvaret for barnet.

Barneloven kapittel 6 – Samværsrett m.m.

Barneloven kapittel 6 handler om samværsrett. Kapittelet har blant annet regler om hvem som har rett til samvær med barnet, og hvordan utgifter ved samvær skal fordeles mellom foreldrene.

Barneloven kapittel 7 – Saksbehandlingen i saker om foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet, hvem barnet skal bo fast sammen med og samvær.

Barneloven kapittel 7 handler om hvilke regler som gjelder når en sak om foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet, fast bosted og samvær skal behandles av domstolene.

Barneloven kapittel 8 – Underholdsplikt.

Barneloven kapittel 8 handler om barnebidrag. Kapittelet inneholder regler om hvem som har plikt til å betale bidrag og hvordan bidraget skal fastsettes.

Barneloven kapittel 9 – Om bruken av barneloven når noen av partene har tilknytning til utlandet.

Barneloven kapittel 9 handler om forholdet til reglene i barneloven når en av partene har tilknytning til utlandet. Kapittelet inneholder regler om hvilket lands myndigheter som skal behandle saken (jurisdiksjon), og hvilket lands regler som skal anvendes i saken (lovvalg).

Barneloven kapittel 10 – Avsluttende bestemmelser.

Barneloven kapittel 10 inneholder avsluttende bestemmelser i barneloven.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!