Kategori: Barnebortføring

Barnebortføring Utreiseforbud – når kan retten bestemme at barna ikke får reise til utlandet?

Utreiseforbud – når kan retten bestemme at barna ikke får reise til utlandet?

Barneloven § 41 gir retten mulighet til å nedlegge utreiseforbud for barn, dersom det er grunn til å tro at en av foreldrene kommer til å reise med barna til utlandet, og ikke returnere til Norge. Hvem kan kreve utreiseforbud? Paragraf 41 gir kun adgang til å nedlegge utreiseforbud dersom forelderen som krever forbudet har del …

Les mer Les mer

Barnebortføring Barnebortføring – når barnevernet har truffet vedtak om omsorgsovertakelse

Barnebortføring – når barnevernet har truffet vedtak om omsorgsovertakelse

Hva skjer dersom man reiser med barnet til utlandet når barnevernet har truffet vedtak om å overta omsorgen for barnet? Når barnevernet har fattet vedtak om omsorgsovertakelse, er det ulovlig å ta med seg barnet ut av Norge uten samtykke fra barnevernet, jf. barnevernloven § 4-31. Vilkår for omsorgsovertakelse Fylkesnemnda kan treffe vedtak om å overta omsorgen …

Les mer Les mer

Barnebortføring Barnebortføring – tilbakeføring av ulovlig bortførte barn

Barnebortføring – tilbakeføring av ulovlig bortførte barn

Hva skjer dersom barnet ditt blir ulovlig bortført eller holdt tilbake i et annet land? Haagkonvensjonen 1980 regulerer tilbakeføring av barn under 16 år som er ulovlig bortført eller tilbakehold fra sitt hjemland i strid med foreldreansvaret til den gjenværende forelder, eller andre som har omsorgen for barnet, for eksempel barnevernet. Norge har ved ratifisering …

Les mer Les mer

Barnebortføring Barnebortføring – Frykter du at barnet ditt ikke skal komme tilbake etter ferie i utlandet i sommer?

Barnebortføring – Frykter du at barnet ditt ikke skal komme tilbake etter ferie i utlandet i sommer?

Sommerferien nærmer seg, og mange barn skal reise på ferie til utlandet med en av foreldrene sine. Mange foreldre frykter at barna ikke skal komme tilbake etter ferien, og bli tilbakeholdt i ferielandet. Dersom barnet ikke kommer tilbake til avtalt tid, kan det foreligge en ulovlig barnebortføring. Nedenfor har vi samlet informasjon til deg som …

Les mer Les mer