Kategori: Fast bosted

Fast bosted Hvor skal barnet bo fast?

Hvor skal barnet bo fast?

Foreldre som ikke bor sammen har full avtalefrihet i spørsmålet om barnet skal bo fast hos begge eller hos en av dem. Dersom foreldrene ikke blir enige, kan hver av dem reise sak for retten. Retten kan som hovedregel kun fastsette at barnet skal bo fast hos en av dem. Unntaksvis, dersom særlige grunner foreligger, …

Les mer Les mer