Kategori: Foreldreansvar

Foreldreansvar Foreldreansvar

Foreldreansvar

Foreldreansvar er ansvaret som er knyttet til den rollen som biologiske foreldre eller adoptivforeldre har til barn i sin omsorg. Ansvaret inneholder både rettigheter og plikter, og kan ligge hos den ene forelderen alene eller hos foreldrene i fellesskap. Barneloven gir regler både om hvem som har foreldreansvar og hva det  innebærer. Loven bygger i …

Les mer Les mer

Fast bosted Gjelder utenlandske avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær i Norge?

Gjelder utenlandske avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær i Norge?

Barneloven § 84 b regulerer når en utenlandsk avgjørelse om foreldreansvar, fast bosted og samvær kan anerkjennes etter norsk rett. Bestemmelsen regulerer også når en avgjørelse om flytting med barn til utlandet anerkjennes i Norge. For at en utenlandsk rettsavgjørelse om foreldreansvar, fast bosted, samværsrett eller flytting med barn til utlandet skal anerkjennes i Norge, …

Les mer Les mer

Foreldreansvar Hvor ofte får mor foreldreansvaret alene?

Hvor ofte får mor foreldreansvaret alene?

Etter barneloven får mor foreldreansvaret alene dersom mor og far ikke bodde sammen eller var gifte da barnet ble født. Temaet for artikkelen er hvor ofte mor får foreldreansvaret alene, dersom mor eller far reiser sak for retten med krav om å få foreldreansvaret alene. Hva er foreldreansvar? Barneloven § 30 oppstiller innholdet i foreldreansvaret. …

Les mer Les mer

Foreldreansvar Hvor ofte får far foreldreansvaret alene?

Hvor ofte får far foreldreansvaret alene?

Utgangspunktet i norsk rett er at foreldre som er gifte eller bor sammen når barnet blir født, får felles foreldreansvar. Dersom far og mor ikke bor sammen når barnet blir født, får mor automatisk foreldreansvaret alene. Temaet for denne artikkelen er hvor ofte far får foreldreansvaret alene, dersom far eller mor reiser sak for retten …

Les mer Les mer

Fast bosted Sammenhengen mellom foreldreansvar og fast bosted

Sammenhengen mellom foreldreansvar og fast bosted

Dersom foreldre ikke blir enige om hvem som skal ha foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og/eller hvor mye samvær den ene forelderen skal ha, kan hver av dem reise sak for retten etter barneloven § 56. En slik saker kaller vi en foreldretvist. Selv om foreldreansvar og fast bosted i utgangspunktet er to adskilte …

Les mer Les mer

Barnets beste Når far utsetter mor for vold og barna ser det

Når far utsetter mor for vold og barna ser det

Hva skjer med barn som vokser opp i hjem der de selv blir utsatt for vold, eller er vitne til at mor eller far utsetter hverandre for vold? Hvilken plikt har egentlig foreldre som lever i et voldelig forhold til å beskytte barna mot vold? Barn som vokser opp i voldelige hjem tar skade av …

Les mer Les mer

Fast bosted Skolevalg – hvem bestemmer hvilken skole barnet skal gå på?

Skolevalg – hvem bestemmer hvilken skole barnet skal gå på?

Foreldre som har barn sammen skal treffe mange viktige avgjørelser i barnets liv. En av disse avgjørelsene er hvilken skole barnet skal gå på. Skolevalg omfatter både valg av type skole, slik som privat eller offentlig, og hvilken skole i skolekretsen. Felles foreldreansvar For foreldre som har felles foreldreansvar, er valg av skole for barnet en avgjørelse som …

Les mer Les mer

Barnebortføring Barnebortføring – Frykter du at barnet ditt ikke skal komme tilbake etter ferie i utlandet i sommer?

Barnebortføring – Frykter du at barnet ditt ikke skal komme tilbake etter ferie i utlandet i sommer?

Sommerferien nærmer seg, og mange barn skal reise på ferie til utlandet med en av foreldrene sine. Mange foreldre frykter at barna ikke skal komme tilbake etter ferien, og bli tilbakeholdt i ferielandet. Dersom barnet ikke kommer tilbake til avtalt tid, kan det foreligge en ulovlig barnebortføring. Nedenfor har vi samlet informasjon til deg som …

Les mer Les mer

Foreldreansvar Foreldreansvar etter dødsfall

Foreldreansvar etter dødsfall

Hvem som får foreldreansvaret hvis en av foreldrene dør, avhenger i stor grad av om foreldrene hadde felles foreldreansvar eller var samboer, jf. bl. § 38. Ved felles foreldreansvar, får den gjenlevende forelderen foreldreansvaret alene selv om vedkommende ikke bodde fast med barnet. Dersom barnet bodde med begge foreldrene, får den gjenlevende foreldreansvaret alene selv om …

Les mer Les mer

Foreldreansvar Hvem bestemmer ved felles foreldreansvar?

Hvem bestemmer ved felles foreldreansvar?

Hva felles foreldreansvar innebærer og hvordan det skal utøves vil i stor grad avhenge av om foreldrene bor sammen eller ikke. Når foreldrene bor sammen, tillegges de forpliktelsene og rettighetene som foreldreansvaret innebærer foreldrene i fellesskap. Dersom foreldrene imidlertid ikke bor sammen, er foreldreansvarets innhold noe begrenset for den som ikke bor fast sammen med …

Les mer Les mer