Kategori: Foreldreansvar

Foreldreansvar Foreldreansvar og utenlandsreiser – Hva sier barneloven?

Foreldreansvar og utenlandsreiser – Hva sier barneloven?

Barneloven § 41 regulerer hvem som kan bestemme om barnet kan tas med eller sendes på utenlandsreise i andre situasjoner enn ved flytting etter bl. § 40. Bestemmelsen skiller mellom situasjoner der foreldrene har felles foreldreansvar og der den forelderen som ønsker å ta med barnet på utenlandsreise, ikke har del foreldreansvaret. Felles foreldreansvar Det …

Les mer Les mer

Foreldreansvar Hva innebærer foreldreansvar?

Hva innebærer foreldreansvar?

Foreldreansvar for barn innebærer både rettigheter og plikter. Barneloven § 30 pålegger foreldrene en omsorgsplikt, samt en rett og plikt til å bestemme i spørsmål om barns personlige forhold. Fra dette utgangspunktet er det imidlertid gjort begrensninger som følge av blant annet barns økende med- og selvbestemmelsesrett. Foreldreansvar medfører videre rett til opplysninger om barnet. Foreldreansvar …

Les mer Les mer

Foreldreansvar Hvem har foreldreansvar?

Hvem har foreldreansvar?

Avhengig av om foreldrene til et barn er gift, ugift eller om de bor sammen, gir barneloven utgangspunkter for hvem som har foreldreansvaret for barnet. Dersom foreldrene er gift eller samboere, kan det ikke avtales andre løsninger enn felles foreldreansvar. Utover disse tilfellene åpner barneloven for stor grad av avtalefrihet. Når foreldrene er gift Det følger …

Les mer Les mer