Kategori: Sakkyndige

Foreldretvist Sakkyndige i foreldretvister

Sakkyndige i foreldretvister

Når retten behandler en foreldretvist om foreldreansvar, fast bosted og samværsrett, oppnevnes det ofte en sakkyndig som skal vurdere foreldrenes omsorgsevne, og hvilke behov barnet har. Den sakkyndige har en viktig rolle i slike saker, siden retten som regel legger avgjørende vekt på den sakkyndiges vurderinger. Den sakkyndige kan derfor i stor grad påvirke utfallet …

Les mer Les mer