Hvor ofte får barna fast bosted hos far?

Dersom mor eller far reiser sak for retten med krav om å fa fast bosted for barnet, kan ikke retten bestemme at barnet skal ha delt fast bosted hos begge foreldrene. De må velge – enten mor eller far. Vi har gjennomgått lagmannsrettsavgjørelser som er publisert på lovdata fra det siste året. Temaet for denne artikkelen er hvor ofte retten konkluderer med at barna skal ha fast bosted hos far. Hovedpunktene i begrunnelsene vil også bli gjennomgått.


Foreldretvister i retten

Det er viktig å være oppmerksom på at rettsavgjørelser om fast bosted ikke nødvendigvis gjenspeiler hvor mange barn som faktisk bor hos far etter et samlivsbrudd.

Saker som bringes inn for retten er ofte høykonfliktsaker, hvor foreldrene har store problemer med å samarbeide.

Antall avgjørelser

Etter å ha gjennomgått 30 av de tilgjengelige rettsavgjørelsene fra lagmannsrettene fra 2017-2018, viser tallene at barnet eller barna fikk fast bosted hos far i 14 av sakene. Barna fikk fast bosted hos mor i 13 av sakene. I de tre resterende sakene var det flere barn involvert, hvor ett av barna fikk bosted hos far og det/de andre barna fikk fast bosted hos mor.

Hvem anket tingrettens avgjørelse?

I 13 av de 30 sakene var det far som anket tingrettens avgjørelse om at barna skulle ha fast bosted hos mor. I 6 av de 13 sakene fikk far medhold i at barna skulle ha fast bosted hos han.

I 17 av sakene var det mor som anket tingrettens avgjørelse om at barnet eller barna skulle ha fast bosted hos far. I 7 av sakene fikk mor medhold i sin anke om at barna skulle ha fast bosted hos mor.

Hvem fikk fast bosted?

I 14 av de 30 sakene fikk far fast bosted etter at lagmannsretten hadde behandlet saken. I 13 av de 30 sakene fikk barna fast bosted hos mor. I dee tre øvrige sakene var det flere barn involvert, hvor ett av barna fikk bosted hos far og det andre barnet eller barna fikk fast bosted hos mor.

Hovedlinjene i domstolens begrunnelse for resultatene

Fra domstolenes begrunnelse for hvem barnet skulle ha fast bosted hos, kan følgende hovedargumenter fremheves:

 • Hensynet til status quo
 • Hvem av foreldrene som kan ivareta best mulig samlet foreldrekontakt
 • Hvem som  har vært barnets primære omsorgsperson
 • Stabilitet for barnet
 • Risiko ved miljøskifte
 • Evnen til å skåne barnet fra foreldrekonflikten

Selv om avgjørelsene kun utgjør et begrenset utvalg av rettspraksis i foreldretvister om fast bosted, viser det at retten ikke foretrekker mor som omsorgsperson, bare fordi hun er mor.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

  Har jeg krav på foreldreansvar alene?
  Har jeg krav på mer samvær?
  Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
  Har jeg fri rettshjelp?
  Send oss en uforpliktende e-post da vel!