Hvem skal hente og bringe ved samvær?

Hvem skal hente og bringe ved samvær?

Utgangspunktet og hovedregelen er at det er samværsforelderen som har ansvar for å hente og bringe barnet til samvær. Foreldrene kan imidlertid avtale en annen løsning. Foreldrene har imidlertid et gjensidig ansvar for at samværsretten blir oppfylt, og bostedsforelderen vil dermed kunne pålegges en viss handleplikt i forbindelse med samværet.


Ansvar for henting og bringing av barnet

Fravikelig utgangspunkt: samværsforelderen har ansvaret

Utgangspunktet er at samværsforelderen har ansvar for å hente og bringe barnet til samvær. Foreldrene har imidlertid stor grad avtalefrihet når det gjelder gjennomføringen samværet. De kan selv avtale hvem som skal hente og bringe barnet til samvær, og hvor barnet skal hentes og bringes. Utgangspunktet gjelder dermed bare dersom foreldrene ikke er blitt enige om noe annet.

Les mer: Samværsrettens omfang

Viss handleplikt for bostedsforelderen

Det følger imidlertid av bl. § 42 første ledd andre punktum at foreldrene har et gjensidig ansvar for at samværsretten blir oppfylt. Dette kan for den barnet bor fast hos medføre en viss handleplikt til å medvirke til henting og bringing av barnet i forbindelse med samvær. En slik handleplikt kan også pålegges i en avgjørelse om samværsrett der medvirkning utgjør en forutsetning for at samværet skal kunne gjennomføres. Ansvaret anses å følge implisitt av den samværsordningen som velges og er derfor ikke uttrykkelig lovfestet. Hvor langt ansvaret rekker, må avgjøres konkret og ut fra en rimelighetsvurdering med utgangspunkt i at hovedregelen er at den som skal ha samvær, har ansvaret. Et annet spørsmål er hvem som skal betale reiseutgifter ved samvær.

Eksempel: I tilfeller der foreldrene bor slik at barnet må reise med fly for å komme til samværsforelderen og barnet er gammelt nok til å reise alene, kan det være rimelig at den barnet bor fast hos tar ansvar for transport til og fra flyplassen på barnets bosted.

Dersom bostedsforelderen ikke medvirker i tilstrekkelig grad, kan det oppstå problemer med gjennomføringen av samværsretten.

Les mer: Samværshindring

 

Kilder:

Barneloven

 

 

 

Av advokat Lina Stormoen

Jeg heter Lina Stormoen, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.