Kan bostedsforelder bestemme hvordan samvær skal gjennomføres?

kan bostedsforelderen bestemme under samvær?

Hvem bestemmer hvordan samværet mellom barnet og samværsforelderen skal gjennomføres? Under samvær så er det samværsforelderen som har ansvar for barnet, og som bestemmer hva som skal skje under samvær. Det betyr at bostedsforelderen ikke kan styre gjennomføringen av samværet.


Hva bestemmer bostedsforelderen?

Bostedsforelderen er den som har barnet fast boende hos seg, jf. barneloven § 36. Fordi barnet bor fast hos bostedsforelderen, oppstiller barneloven § 37 regler som gir bostedsforelderen rett til å bestemme enkelte ting i barnets liv alene. Dette gjelder blant annet hvor i landet barnet skal bo, om barnet skal gå i barnehage og andre større avgjørelser i barnets dagligliv.

Hva bestemmer samværsforelderen?

Det følger av barneloven § 42 andre ledd, at barnet har krav på omsorg og omtanke fra samværsforelderen under samvær. Videre følger det av bestemmelsen at det er samværsforelderen som tar avgjørelser om omsorgen for barnet under samvær. Dette gjelder dagligdagse avgjørelser som hva barnet skal spise, hvilke klær barnet skal ha på seg, hvilke aktiviteter barnet og samværsforelderen skal gjøre under samvær mv.

Dette innebærer at bostedsforelder ikke kan detaljstyre samværet mellom barnet og samværsforelderen.

Samvær under tilsyn

Dersom bostedsforelderen har bekymringer rundt samværsforelderens omsorgskompetanse, eller samværsforelderen ønsker det, kan de avtale at samværet skal skje under tilsyn fra bostedsforelderen eller en tredjeperson. Retten kan også sette tilsyn som et vilkår for at samværsforelderen skal få ha samvær med barnet. Forutsetningen for at retten skal bestemme samvær under tilsyn, er at dette er til det beste for barnet. Du kan lese mer om gjennomføring av samvær i barneloven § 43 med lovkommentar.

Der det er behov for det, kan retten også bestemme at samvær skal skje under tilsyn fra en offentlig oppnevnt person, jf. barneloven § 43 a. For at retten skal kunne bestemme at samvær skal skje under tilsyn fra en offentlig oppnevnt person, må enkelte vilkår være oppfylt. Du kan lese mer om vilkårene for støttet og beskyttet tilsyn i barneloven § 43 a med lovkommentar.

Les også: Hva skal til for å bli ilagt tvangsbot?

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!