Mor fikk hovedomsorgen til tross for partisk sakkyndig

Mor fikk hovedomsorgen til tross for partisk sakkyndig

En av barnerettsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS bisto en mor som ønsket den daglige omsorgen for barna sine. Moren hadde før foreldretvisten anmeldt faren for overgrep mot barna. Sakkyndige i saken mente at mors påstander var et forsøk på å motarbeide far, ettersom saken var henlagt på bevisets stilling av politiet. Den sakkyndige mente at faren burde få den daglige omsorgen for barna. Mor hadde frem til saken kom opp i retten hatt hovedomsorgen for barna. Vår advokat fikk medhold i tingretten om at det strenge beviskravet for å straffe noen ikke kan gjelde når det er snakk om å sikre barnets beste, og at vurderingen av barnas beste uansett må bygge på flere faktorer enn om anklagene om vold var sanne. Vår klient fikk hovedomsorgen for barna, mens faren fikk samvær under tilsyn.

Trenger du advokathjelp i en foreldretvist?

Advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS bistår deg som trenger hjelp i forbindelse med en foreldretvist. Vi har kontorer i Oslo og Mosjøen, og vi bistår i foreldretvister på det sentrale Østlandet, og fra Steinkjer til Bodø.

Kontakt oss gjerne ved å benytte skjemaet nedenfor.

Du kan også kontakte oss ved å ringe Advokatfirmaet Teigstad AS sin barnerettsgruppe på telefon 22 34 30 00, eller ved å sende e-post til post@advokat-teigstad.no.

Første konsultasjon er kostnadsfri, og vi finner ut sammen om foreldretvisten dekkes av ordningen med fri rettshjelp.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.