Mor fikk hovedomsorgen til tross for partisk sakkyndig

En av barnerettsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS bisto en mor som ønsket den daglige omsorgen for barna sine. Moren hadde før foreldretvisten anmeldt faren for overgrep mot barna. Sakkyndige i saken mente at mors påstander var et forsøk på å motarbeide far, ettersom saken var henlagt på bevisets stilling av politiet. Den sakkyndige mente at faren burde få den daglige omsorgen for barna. Mor hadde frem til saken kom opp i retten hatt hovedomsorgen for barna. Vår advokat fikk medhold i tingretten om at det strenge beviskravet for å straffe noen ikke kan gjelde når det er snakk om å sikre barnets beste, og at vurderingen av barnas beste uansett må bygge på flere faktorer enn om anklagene om vold var sanne. Vår klient fikk hovedomsorgen for barna, mens faren fikk samvær under tilsyn.

Trenger du advokathjelp i en foreldretvist?

Advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS bistår deg som trenger hjelp i forbindelse med en foreldretvist. Du kan også kontakte oss ved å ringe vår barnerettsgruppe på telefon 22 34 30 00, eller ved å kontakte oss i skjemaet nedenfor.

Første konsultasjon er kostnadsfri, og vi finner ut sammen om foreldretvisten dekkes av ordningen med fri rettshjelp.

Les også: Krav til bevis ved mistanke om vold eller overgrep i foreldretvister

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!