Advokatfirmaet Teigstad sin barnerettsgruppe

Foreldretvist.no er en juridisk portal med informasjon om barnerett. Her finner du barneloven med lovkommentar, og artikler om foreldreansvar, samvær, barnebidrag, barnebortføring mv. Nettstedet drives av en faggruppe med advokater fra Advokatfirmaet Teigstad AS.

Du kan kontakte oss på post@advokat-teigstad.no eller på 22 34 30 00.