Om foreldretvist.no

Om foreldretvist.no

Foreldretvist.no er en juridisk portal med informasjon om barnerett. Her finner du barneloven med lovkommentar, og artikler om foreldreansvar, samvær, barnebidrag, barnebortføring mv. Nettstedet drives av en faggruppe med advokater fra Advokatfirmaet Teigstad AS.

Du kan kontakte oss på post@advokat-teigstad.no eller på 22 34 30 00.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.