Far fikk samvær under tilsyn etter mors ønske

En av barnerettsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS bistod en ung kvinne i en foreldretvist. Kvinnens eksmann gikk til retten for å få samvær med deres felles datter. Far hadde ruset seg store deler av samlivet, og utsatt mor for ugreie opplevelser mens han var ruset. Mor var redd for at far fremdeles ruset seg, og at datteren ikke skulle være trygg under samvær med faren. Samtidig ønsket hun at datteren skulle ha kontakt med far dersom hun fikk garanti for at det ville være til datterens beste. Vi bisto klienten i å legge frem hennes bekymringer, finne ulike løsningsalternativer som garanterte at far var rusfri og til stede for datteren under samværene; og fremmet til slutt et forslag om dette. Etter forhandlinger med far og hans advokat, fikk far en samværsavtale under tilsyn, med en plan for rusprøver som garanterte avbrudd av samvær om han møtte ruset til samvær, samt tilsagn om veiledning slik at samværene kunne bli best mulig. Tingretten avsa kjennelse i tråd med avtalen for å sikre offentlig betaling av tilsyn under samværene. Klienten var fornøyd med resultatet, og at datteren fikk opprettholde kontakten med faren sin.

Trenger du advokathjelp i en foreldretvist?

Advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS bistår deg som trenger hjelp i forbindelse med en foreldretvist. Vi har kontorer i Oslo og Mosjøen, og vi bistår i foreldretvister på det sentrale Østlandet, og fra Steinkjer til Bodø.

Kontakt oss gjerne ved å benytte skjemaet nedenfor.

Du kan også kontakte oss ved å ringe Advokatfirmaet Teigstad AS sin barnerettsgruppe på telefon 22 34 30 00, eller ved å sende e-post til post@advokat-teigstad.no.

Første konsultasjon er kostnadsfri, og vi finner ut sammen om foreldretvisten dekkes av ordningen med fri rettshjelp.

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!