Tvisteloven § 9-1. Virkeområde

Tvisteloven § 9-1 regulerer virkeområde for allmennprosessen, som er regulert i lovens kapitel 9. Reglene om allmennprosess kommer til anvendelse ved behandlingen i tingrette og ved behandlingen i lagmannsretten når lagmannsretten unntaksvis er førsteinstans. 


Tvisteloven § 9-1

Kapitlet gjelder for behandlingen i tingretten og for behandlingen i lagmannsretten når lagmannsretten er førsteinstans.

Virkeområde for allmennprosessen

Tvisteloven § 9-1 angir virkeområde for kapittel 9 og dermed også for allmennprosessen som er behandlet her. Allmennprosessen er et av to ulike prosesspor tvisteloven har lagt opp til i tingretten. Det andre er småkravsprosess, som er regulert i lovens kapittel 10.

Tvisteloven kapittel 9 kommer til anvendelse i tingretten og for behandlingen i lagmannsretten når lagmannsretten er førsteinstans. Den ordinære førsteinstans er som den klare hovedregel tingretten. Lagmannsretten kan likevel helt unntaksvis være førsteinstans, se trygdeloven § 26.

Kilder:

Norsk lovkommentarer på rettsdata.no (krever innlogging)

Norsk sivilprosess av Inge Lorange Backer (2015)

 

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!