Utreiseforbud – når kan retten bestemme at barna ikke får reise til utlandet?

Utreiseforbud – når kan retten bestemme at barna ikke får reise til utlandet?

Barneloven § 41 gir retten mulighet til å nedlegge utreiseforbud for barn, dersom det er grunn til å tro at en av foreldrene kommer til å reise med barna til utlandet, og ikke returnere til Norge.


Hvem kan kreve utreiseforbud?

Paragraf 41 gir kun adgang til å nedlegge utreiseforbud dersom forelderen som krever forbudet har del i foreldreansvaret. Dersom forelderen som ønsker utreiseforbud ikke har del i foreldreansvaret, må utreiseforbud reises sammen med sak med krav om foreldreansvar for barnet.

Forbud mot utenlandsreise med barnet

I utgangspunktet har foreldre som har foreldreansvar for barnet, rett til å reise på kortere utenlandsturer med barnet. Den andre forelderen kan ikke motsette seg dette. Retten har likevel i enkelte tilfeller anledning til å nedlegge utreiseforbud for barnet. Vilkåret er at det er uvisst om barnet vil komme tilbake til Norge. Den forelderen som ønsker utreiseforbud må underbygge kravet med bevis. Relevante bevis i en slik sammenheng kan blant annet være om forelderen som ønsker å reise har en sterk tilknytning til utlandet.

Foreldre kan reise egen sak med krav om utreiseforbud, eller krav om utreiseforbud kan settes frem i en foreldretvist om hvem som skal ha foreldreansvaret for barnet, hvor barnet skal bo fast og samværsrett.

Forbudet kan gjelde for en enkelt reise eller det kan gjelde generelt. Dersom retten nedlegger utreiseforbud, skal barnet skrives ut av passet til forelderen som ønsker å forlate landet. I stedet for at barnet skrives ut av passet, kan politiet kreves passet til barnet innlevert, eller passet kan oppbevares hos andre på forsvarlig vis inntil saken er avgjort.

Utreiseforbud i hastesaker

Politiet har i enkelte tilfeller adgang til å nedlegge utreiseforbud. Politiets adgang til å nedlegge utreiseforbud er begrenset til hastesaker.

For at politiet skal kunne nedlegge utreiseforbud må det være fare for at barnet ikke vil komme tilbake. Det kreves større grad av sannsynlighet for at politiet skal kunne nedlegge utreiseforbud enn for at domstolen skal kunne gjøre det.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.