Vant sak om foreldretvist fullt ut. Null samvær og fulle saksomkostninger.

Vant sak om foreldretvist fullt ut. Null samvær og fulle saksomkostninger.

Advokat Eirik Teigstad bistod en ung kvinne i foreldretvist der hennes voldelige eksmann gikk til retten for å få samvær med deres felles datter. Teigstad hadde tidligere bistått kvinnen i to saker, hvor hun var fornærmet etter å ha blitt utsatt for familievold av eksmannen. Saken gikk for Oslo tingrett, hvor vi vant saken fullt ut ved at eksmannen ikke fikk samværsrett. Mannen ble også dømt til å betale kvinnens advokatutgifter. Mannen anket saken videre til Borgarting lagmannsrett, men trakk anken før rettssaken slik at tingrettens dom ble stående.

Trenger du advokathjelp i en foreldretvist?

Advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS bistår deg som trenger hjelp i forbindelse med en foreldretvist. Vi har kontorer i Oslo og Mosjøen, og vi bistår i foreldretvister på det sentrale Østlandet, og fra Steinkjer til Bodø.

Kontakt oss gjerne ved å benytte skjemaet nedenfor.

Du kan også kontakte oss ved å ringe Advokatfirmaet Teigstad AS sin barnerettsgruppe på telefon 22 34 30 00, eller ved å sende e-post til post@advokat-teigstad.no.

Første konsultasjon er kostnadsfri, og vi finner ut sammen om foreldretvisten dekkes av ordningen med fri rettshjelp.

Av advokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad, og sammen med de andre advokatene i barnerettsgruppen i Advokatfirmaet Teigstad AS, hjelper vi deg som trenger bistand i en foreldretvist.

Spørsmål om foreldretvist?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om samvær, foreldreansvar eller fast bosted.