Vant sak om foreldretvist fullt ut. Null samvær og fulle saksomkostninger.

Advokat Eirik Teigstad bistod en ung kvinne i foreldretvist der hennes voldelige eksmann gikk til retten for å få samvær med deres felles datter. Teigstad hadde tidligere bistått kvinnen i to saker, hvor hun var fornærmet etter å ha blitt utsatt for familievold av eksmannen. Saken gikk for Oslo tingrett, hvor vi vant saken fullt ut ved at eksmannen ikke fikk samværsrett. Mannen ble også dømt til å betale kvinnens advokatutgifter. Mannen anket saken videre til Borgarting lagmannsrett, men trakk anken før rettssaken slik at tingrettens dom ble stående.

Trenger du advokathjelp i en foreldretvist?

Advokatene i Advokatfirmaet Teigstad bistår deg som trenger hjelp i forbindelse med en foreldretvist. Vi har vårt hovedkontor i Oslo, men bistår til enhver tid i saker om foreldretvist over hele landet. Du kan også kontakte oss ved å ringe Advokatfirmaet Teigstad sin barnerettsgruppe på telefon 22 34 30 00, eller ved å skrive i skjemaet nedenfor.

Første konsultasjon er kostnadsfri, og vi finner ut sammen om foreldretvisten dekkes av ordningen med fri rettshjelp.

Lurer du på hva vanlig samvær er? Les mer om det her

👤 Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni advokatene/fullmektigene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Vi holder til i Oslo, og tar foreldretvister etter barneloven på det sentrale østlandet. Vi tar også saker som faller inn under fri rettshjelp.

    Har jeg krav på foreldreansvar alene?
    Har jeg krav på mer samvær?
    Er det aktuelt med fast eller delt bosted?
    Har jeg fri rettshjelp?
    Send oss en uforpliktende e-post da vel!